«أللّهمّ مَولایَ کَم مِن قَبیحٍ سَترتُه وَ کَم مِن فادِحٍ مِن البَلاءِ أقَلتُه وَ کَم مِن عِثارٍ وَقیتُه»:

خدایا! مولای من! چه بسیار بدی و زشتی که از من صادر شد و تو آن را پوشاندی و چه بسیار از بلاهای سنگین را که از من زایل و برطرف نمودی و چه بسیار از لغرش هایی که مرا از آن ها حفظ کردی…

موضوعات: عقايد  لینک ثابت